България

През годините ние растем, за да бъдем водеща компания, създаваща и поддържаща софтуер за проектиране на отоплителни и ВиК инсталации. Нашите продукти са предназначени както за проектанти, така и за активни компании в сектора. Ние доставяме нещо повече от софтуер за проектиране – ние развиваме интегриран пакет от съвместими приложения, които са професионална комбинация от най-добрите решения на съвременната технология и Интернет комуникацията. Никога преди това, Вашите продукти не са били поддържани по такъв сложен начин чрез навлизане на нови пазари, конкуриране и успяване. Нашите програми се превърнаха в основен работен инструмент за професионалисти от много страни.

Go to top

This website uses Cookies.

See more about goal of their use and possibilities of changes Cookies settings in your browser. Learn more

I understand