България

Нашите служители са нашата най-добрата инвестиция. Нашият екип се състои от 30 личности, основно инженерни и компютърни специалисти. Опитният ни екип създава технология, която определя тенденциите в инженерно-компютърното генерирани софтуери (CAE).

Представяне на дружеството

Можете да научите повече за нашата компания от представянето ни в формат на PPS.

Go to top

This website uses Cookies.

See more about goal of their use and possibilities of changes Cookies settings in your browser. Learn more

I understand