България

Създаване на програми, работещи под оперативна MS-DOS система:

Historical screen

 • 1986 – софтуер за изчисляване на централно отоплителни системи
 • 1991 – софтуер за изчисляване на потребна енергия (топлопотребление)
 • 1994 – софтуер за централно отоплителни системи с полу-графичен редактор за изчертаване на схематични изгледи на системите
 • Полска версия на програмите.
Първо поколение програми, работещи под MS Windows операционна система:
 • 1998 – софтуер за проектиране на централно отоплителни системи
 • 1998 – Софтуер за изчертаване на надлъжни и напречни профили на водоснабдителни и канализационни мрежи
 • 2000 – софтуер за преоктиране на подови отоплителни системи, основани на стандарта DIN 4725
 • 2001 – софтуер за проектиране на сградни водоснабдителни мрежи и циркулация на топлата вода
 • Полска, руска и английска версии на програмите.
Второ поколение от програми, работещи под MS Windows операционна система:

Historical screen

 • 2002 – софтуер за проектиране на водоснабдителни и канализационни мрежи в/у карта и надлъжни и напречни профили
 • 2003 – новото поколение на програмни пакети за отоплителни системи
 • 2005 – новото поколение за проектиране на водоснабдителни системи
 • 2008 – въвеждане на модулу за проектиране на сградна канализациони мрежа
 • Широко-мащабна дистрибуция на много езици.
 • 2012 – стартиране и развитие на международна мрежа на представяне

 

 

InstalSoft – лесно и професионално проектиране

Go to top

This website uses Cookies.

See more about goal of their use and possibilities of changes Cookies settings in your browser. Learn more

I understand