България

3. Софтуер

За да инсталирате софтуера, моля изтеглете всички файлове, съхранете ги на същото място на Вашия компютър, като първо ги деархивирайте. Така ще разопаковате всички части в една папка, в която ще се появи инсталационния файл.

Категории
Демо версии
Инсталационни файлове на програми, които са стандартна верси
Go to top

This website uses Cookies.

See more about goal of their use and possibilities of changes Cookies settings in your browser. Learn more

I understand