България

Due to the current epidemiologic situation, part of the InstalSoft team is constrained to stay at home. This situation may tamper contact with our Technical Support Team and lengthen response time. For this reason, we are kindly asking you to issue all questions or problems via mail info@instalsoft.com or via Error Report in the program Package Manager.

Present situation may also result in limited amount of presentations / trainings for designers organised by our Customers; therefore, we would like to remind you that:

 • our YouTube channel allows you to watch webinar presenting all basic InstalSystem 5 designing functionalities – click
 • our HelpSystem platform allows you to find various types of information on package functionalities and on how to deal with problems which may be encountered while working with the package.
 • In the meanwhile, we inform you that contact with your Account Managers should run as usual (please, contact by e-mail or mobile phone numbers).

  We wish you all the best in the upcoming time, and we hope that the situation will get back to normal as soon as possible.

  InstalSoft

  Преди време Ви информирахме за ограничаването в честотата на актуализиране на ИнсталСистем 4 и постепенната му замяна с новата версия InstalSystem 5. Дойде време да се направи още една стъпка, тоест да се освободим от окончателната обща актуализация на пакета ИнсталСистем 4. Що се отнася до днес, планираме да публикуваме последната актуализация в края на март 2020 г.

  Липсата на нови актуализации не означава, че няма да има допълнителна възможност за работа с пакета InstalSystem 4. Ще бъде възможно да използвате пакета в състоянието, предоставено с гореспоменатата последна актуализация. По този повод бихме искали също да подчертаем, че надграждането на лиценз от версия 4 до версия 5 предоставя достъп до версия 5, като същевременно запазва възможността да се използва версия 4 едновременно!

  Каталозите, налични в пакетите на ИнсталСистем 4, също са налични в пакетите на ИнсталСистем 5, така че ще имате достъп до напълно актуализирани каталози и ще бъде възможно да ги предоставяте на проектантите. Допълнителни актуализации и изменения за каталози, които все още не се поддържат от версия 5 (например канализационни системи) ще бъдат пуснати за версия 4, докато ИнсталСистем 5 не е готова да ги експлоатира.

  Наистина сме убедени, че след като се запознаете с всички възможности на ИнсталСистем 5, няма да искате да използвате никаква програма, освен нашата!,

  С удоволствие бихме искали да Ви информираме за нови модули, включени в пакета InstalSystem 5 - Системи на сградна водопроводна инсталация и разширения на водоснабдителна инсталация за питейно-битови нужди. Модулите се предлагат както в стандартна версия InstalSoft, така и в индустриални версии. Повече информация за InstalSystem 5

  Налична е нова софтуерна версия на пакета InstalSystem 5 на български език. Повече информация може да намерите тук

  InstalSystem 5 е ново революционно издание на много популярната работна среда в наши дни. Новите технологии и елементи, интегриране на всички елементи в един програмен пакет, 3D модел на сградата (BIM) и проектиране на системи - това са само някои от най-важните иновации, предлагани от версия 5 за нейните потребители и партньори. Повече информация относно InstalSystem 5

  Допълнителна информация относно наличните пакети на InstalSystem 5 може да бъде намерена тук.


  InstalSmart е революционен и мобилен инструмент предназначен за подкрепа на инсталатори и търговци. Той е съвместим с пакета InstalSystem 5. Повече информация относно InstalSmart

  Вече налични пакети:

  • Uponor HSEmobile (DE)
  Go to top

  This website uses Cookies.

  See more about goal of their use and possibilities of changes Cookies settings in your browser. Learn more

  I understand