България

Списък на партньорски дружества – производители или дистрибутори на продукти в областта на отоплителни, охлаждащи, водоснабдителни и канализационни инсталации – поддържащи техните база данни в софтуера и притежаващи собствени брандирани версии на софтуера от InstalSoft.

Списък на някои проектантски бюро, които използват софтуера на InstalSoft.

ВНИМАНИЕ! Учтиво каним проектантските бюро, ползващи нашия софтуер (InstalSoft или брандирана версия) да се присъединят към нашия референтен списък. Ако желаете, моля изпратете Вашата кандидатура и информация (лого, информация за дружеството относно предмета на дейност, в който изполвате софтуера на InstalSoft) на електронния адрес, даден в раздела „Контакт”

Спиък на някои училища, Университети и други образувателни организации, коио използват софтуера на InstalSoft.

Go to top

This website uses Cookies.

See more about goal of their use and possibilities of changes Cookies settings in your browser. Learn more

I understand